Wednesday, 8 January 2014

ΤΟΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕ ΤΟ ΓΑΪΔΑΡΟ !!!!!!!!!!

Οκτώβρης  ---  Μακεδονικός  Μήνας.  Η Παμμακεδονική ένωση  Ontario  διοργανώνει τον μήνα  Οκτώβρη  διάφορες πολιτιστικές έκδηλώσεις <<  χορούς ομιλίες >> για την συνέχεια της άπελευθέρωσης της Μακεδονίας.
Μεόλα τα τελευταία που συμβαίνουν σήμερα στην  Ελλάδα άναρωτιέμαι . Τα παιδιά μας και τα έγγόνια μας θα μπορούν να συνεχίσουν αύτές τις έκδηλώσεις ?
Από τον πατέρα μου θυμάμαι πολλά πράγματα.  Αλλά δύο έχουν ξεχωριστή σημασία για μένα . Το ένα είναι το ξύλο που έφαγα για τα άπίδια  <<άπίδια λέγαμε τότε τα άχλάδια >>που έκλεψα από του γείτονα το περιβόλι.  Με έμαθε << τα άγαθά κόποις κτώνται >> να δουλεύω να άποκτήσω δικά μου και οχι να κλέβω. Με έμαθε κάθε φορά που μπαίνω σε λεωφορείο να πληρώνω είσιτήριο και οχι να πουλάω τσαμπουκά στον έλεκτή.
Το δεύτερο είναι οί περιπέτειές του οταν ύπηρετούσε φαντάρος. Την κάθε ιστορία του την τελείωνε με το ...... διέθεσα  10  από τα καλύτερά μου χρόνια πολεμώντας.  Αλλά χαλάλι να είναι.  Διότι μεγαλώσαμε την  Ελλάδα. .....  Ολα αύτά τα θυμάμαι και είμαι ύπερήφανος.  Δεν ήταν ο ήρωας  Παύλος  Μελάς ,αλλά ενας από τους χιλιάδες άσήμαντους ήρωες.

Αύτά που συμβαίνουν σήμερα στην γενέτειρα με τρομάζουν. Με τρομάζουν οί σημερινοί διοικούντες . Ακούγοντας τον κύριο  Mathiou  Nimits  σε έρώτηση έλληνα δημοσιογράφου  -- τι θα γίνει εαν οι  Σκοπιανοί πάρουν το όνομα  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ . --   Η άπάντησή του ήταν ξερή και με νόημα.  -----  Εαν πάρουν οι Σκοπιανοί το όνομα  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  εσείς οι  Ελληνες δεν θα έχετε το δικαίωμα να το χρησιμοποιείτε.  !!!!  Γι' αύτό το λόγο άναρωτιέμαι.  Θα έχουν τα παιδιά μας το δικαίωμα να λέγονται  Μακεδόνες ? 

Λόγια του  Αντώνη  Σαμαρά το  1992 --  Δεν θα άποδεχτώ όποιαδήποτε λύση για το θέμα των  Σκοπίων που θα εχη ώς παράγωγο του όνόματος το  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ , .... 
Και λόγια σημερινά.  Διαπραγματευόμαστε όνομα με  Γεωγραφική ονομασία.  Ομιλία  Βενιζέλου στον Ο.Η.Ε . Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την έξεύρεση μιας κοινά άποδεκτής λύσης για όλες τις χρήσεις. Η θέση αύτή σημαίνει ονομασία με χρήση του όρου  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 

Λόγια του Αντώνη  Σαμαρά  φέτος στην  Δ Ε Θ.   Την ίστορική ταυτότητα της  Μακεδονίας δεν την διαπραγματευόμαστε.!!!    Δηλαδή ? !!!  Τους χαρίζουμε τον  Γάϊδαρο και κρατάμε το  Σαμάρι.  !!!!!!Τους χαρίζουμε οχι μόνο το όνομα αλλά , σε μια κοινά άποδεκτή λύση με Γεωγραφική τοποθεσία δεχόμασταικαι άλαγή συνόρων.   Σε όλλους τους Αντώνηδες - Αλέξηδες - Τουρκογλους -  ΙΣΤΟΡΙΑ  και  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  είναι ένα.
Γι' αύτή την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  πολεμούσε ο πατέρας μου  10  χρόνια.  Γιάύτή την  ΙΣΤΟΡΙΑ  σκοτώθηκαν χιλιάδες  Ελληνες . !!!!

Τα τελευταία  15  χρόνια Αύγουστο  και  Σεπτέβριο τους περνάω στη γενέτειρα. Φέτος ηρθα πιό νωρίς μόνο και μόνο να παραβρεθώ στο Παγκόσμιο συνέδριο της  Παμμακεδονικής στην  Φλώρινα. Διαφήμιζαν οτι θα εκπροσωπούσαν την ελληνική κυβέρνηση διάφοροι άξιωματούχοι. Και πάνω από ολα οτι θα περνούσε και ο Πρωθυπουργός για εναν  χαιρετισμό. 
Μάταια όμως. !!!  Πραγματικά με άπογοήτευσε αύτό το τριήμερο του Ιουλίου.  Τέτοια άπαξίωση δεν πρέπει να εχει γίνει ποτέ στο παρελθόν από  Ελληνες πολιτικούς σε άπόδημους  Ελληνες.

Ο  Πρωθυπουργός  δεν έμφανίστηκε.  Αλλά όταν μας έπισκέπτεται μας πετάει κάτι κοτσάνες  ..... εχω στρώσει ---- Red  Carpet ---- και οταν έμφανιζόμαστε κρύβεται. 
Ο ύπουργός  Μακεδονίας - Θράκης  ήταν άπασχολημένος και έστειλε τον άντιπροσωπό του. Ο άντιπρόσωπός του ήταν άπασχολημένος και έστειλε άντιπρόσωπο.
Ο Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας το ίδιο.  Ηταν άπασχολημένος και έστειλε τον άντιπροσωπό υου. Ο άντιπρόσωπος του ήταν άπασχολημένος και έστειλε άντιπρόσωπο. 
Ο  Δήμαρχος  Φλώρινας με τον ύπεύθυνο της  Παμμακεδονικής   Ελλάδος δύο χρόνια  planning  έκαναν για το συνέδριο και βρήκε την ήμέρα να είναι άπασχολημένος.   Εύτυχώς βρέθηκε ο  Αντιδήμαρχος. 

Τι να κάνουν στο συνέδριο  ?  Να άκούσουν την  Dr.  Εριέτα  Καραγιάννη να ζητά την βοήθεια των άποδήμων για το άγαλμα του  Μέγα  Αλεξάνδρου  που μαζεύει σκόνη  20  χρόνια σε άποθήκη των  Αθηνών. ?  20 χρόνια ο Δήμος Αθηνών δεν βρίσκει ενα τετραγωνικό μέτρο για τον  Μέγα  Αλέξανδρο. !!!
Θα μου πεις οί Νεοέλληνες με το  Μέγα Αλέξανδρο θα άσχολούνται ?  Τώρα έχουν καινούργιους ήρωες.   Τους  Λαμπράκηδες.!!!  Γέμισαν οί δρόμοι και οί πλατείες  των  Ελληνικών πόλεων από  ήρωες του  Πολυτεχνείου. !!  
Τι να κάνουν στο συνέδριο ?   Να άκούσουν την καλή κυρία από το  Μοναστήρι των  Σκοπίων που έκλιπαρούσε παρακαλώντας τους άπόδημους  Ελληνες .  Λέγοντας, βοηθήστε μας εσείς οί άπόδημοι  Ελληνες . Βοηθήστε μας διότι το έπίσημο  Ελληνικό κράτος  ξέχασε οτι είμαστε και εμείς  Ελληνες. Μας παράτησαν στο έλεος του  Θεού.  Σας παρακαλώ βοηθήστε μας διότι είμαστε και έμείς  ΕΛΛΗΝΕΣ. !!!!
Γιά ποιό έπίσημο Ελληνικό κράτος μιλάς καλή μου κυρία.!!!  Το έπίσημο  Ελληνικό κράτος το διοικούν  -- ΠΡΟΔΟΤΕΣ -- Το διοικούν  ΚΛΕΦΤΕΣ -- Το διοικούν   Pathological  Liars . !!!

Και οι Σκοπιανοί συνεχίζουν την προπαγάνδα τους.  Σε άρθρο της ή τοπική  Globe and  Mail  αναφέρεται στους  European  Roma  ( Gypsies )  μεταξύ αύτών και ενας  Γύφτος ονομαζόμενος  andrijano  Dzeladin  που άπαντά.  Είμαι  Γύφτος αλλά είμαι  Μακεδόνας. !!!
Μιά χαρά τα καταφέρατε . Κάνατε  τους  ΓΥΦΤΟΥΣ  Μακεδόνες. !!!!!!!!

Θυμάμαι τα λόγια αύτού του προδότη του  Μητσοτάκη.  Σε  10 - 20 χρόνια ποιός θα θυμάται για τη  Μακεδονία. ? Ε  όπως πάμε οί πρώτοι που θα την ξεχάσουν είναι  οί  ΕΛΛΗΝΕΣ . !!!!


 

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΦΙΛΟΣ ΔΕΝ ΠΙΑΝΕΤΑΙ !!!!!!

Αυτή την παροιμία την έλεγε ή μάνα μου .  Καί να που κάθε τόσο και λίγο έρχονται οί Τούρκοι με τις δηλώσεις τους και την δικαιώνουν.  Παράδειγμα οι τελευταίες δηλώσεις του Τούρκου  Πρωθυπουργού  Ερντογάν για την  Κύπρο.
Και πιά ή έπίσημη άντίδραση  ( άπάντηση ) άπό το Ελληνικό κράτος ( Ο Θεός να το κάνη κράτος ) την άπάντηση την έδωσε ---- ο καφετζής του ύπουργείου έξωτερικών.!!!
Οσο για τους --- χαραμοφάϊδες --- Ελληνες διοικούντες τίποτα.  !!!  Ο  Πρωθυπουργός και ύπουργός έξωτερικών κρύβονται.  Ο πρώην Πρωθυπουργός  Γ Α Π  όπου σταθεί και όπου βρεθεί δηλώνει φίλος των Τούρκων. Μάλιστα οταν ο Ερντογάν έκανε τις δηλώσεις του αύτός φύτευε δένδρο στο πάρκο  Geji  να τον εύχαριστήση.
Το δεύτερον . Ενας Αλβανός ονόματι  Koco  Danaj  έχει άρχίση έκστρατεία για την μεγάλη Αλβανία . Μέχρι τώρα έχει μαζέψει ενα έκατομμύριο ( 1.000.000 ) Αλβανικές ύπογραφές και έτοιμους χάρτες να καταθέση στο  Ο Η Ε για τον διαμελισμό της Ελλάδας.
---- Και μη σας φανεί παράξενο εαν άρχίσουν να του στέλνουν ύπογραφές ο Τσίπρας - Γλέζος και οί ύπόλοιποι Συριζαίοι.---
Ολα αύτά σε κάποιους θα φαίνονται σαν παραμύθια της  Χαλημάς. Πολλοί θα πούν άντε μωρέ μέ τέτοιες σαχλαμάρες θα καθόμαστε να άσχοληθούμε ;
  Well---Well---Well   αν δεν κάνω λάθος κάπως έτσι άρχισαν και οί Σκοπιανοί πριν  60   χρόνια περίπου. Και νά ή σημερινή μας κατάντια.  Οχι μόνο κατάφεραν να πείσουν τους ξένους οτι είναι  Μακεδόνες  και όπως ύποστηρίζουν ( οι Μακεδόνες ) αλλά έπεισαν και κάποιους Ελληνες και τους ύποστηρίζουν. 
Που είναι οι Ελληνες διοικούντες και τί κάνουν ;   Μα το είπαν.  Δεν διαβάζουν ,δεν έχουν ώρα να άσχολούνται με τέτοιου είδους δηλώσεις την ώρα που  τρωγοπίνουν.!!!!!!
 Να μην ξεχάσω τον Αβραμόπουλο έστειλε και αύτός τα χαιρετίσματα από την Αμερική στον αφέντη  Ερντογάν να τον εύχαριστήσει...!!!!!